Kresťan a média

Študentská organizácia Inriroad v Brne a študentská organizácia Amicus si vás dovoľujú pozvať na konferenciu Kresťan a vplyv médií.
Táto udalosť sa bude konať 31.3. v Brne.
Tešíme sa na vás aj na našich zaujímavých hostí.
Verím, že je to téma zaujímavá a že vám máme čo ponúknuť. Súčasťou programu nebudú len prednášky, ale tiež rôzne zaujímavé workshopy, panelová diskusia a anketa.Ako sa už v minuloročnej ankete ukázalo, výsledky môžu byť naozaj prekvapujúce a možno nás môžu niekam nasmerovať.
Jasne, stručne, výstižne:
Čo? Kresťan a vplyv médií
Kedy? 31.3.2012, 10:00 – 18:00
Kde? Modlitebňa cíkrve Slovo života, Nové sady 37, Brno – Stred
Prečo? Našimi hosťami sú Petr Vaduri, Josef Slowík, Jiří Bauer a Mikuláš Pavlík.
Plagát tu.


Kresťan a umenie

Študentská vysokoškolská organizácia AMICUS spolu s teologickým seminárom CASD v Sázave organizuje konferenciu na tému: „Kresťan a umenie“.

Konferencia sa uskutoční dňa 21.5.2011 od 9,30 hod v spoločenskom centre Bethany, Praha 4.

Príspevky si pre nás pripravili Mgr. et. Mgr. Jiří Tomášek, Jan Bárta, B.Th., Mgr. Martin Homišin a Mgr. Svetlana Dobešová. Popoludní sa uskutoční prezentácia ukážok jednotlivých druhov umenia (hudba, spev, maliarstvo, literatúra, balet, tvorba webových stránok, paličkovanie, keramika a ďalšie).

Tešíme sa na Vašu účasť.


VOSA

Teologický seminár pripravil aj tento rok pre svojich priaznivcov Deň otvorených dverí v podobe akcie známej ako VOSA (Všetkým Otvorená Sázava). Hosťom stretnutia bude Jakub Chládek, kazateľ zboru CASD v Uherskom Hradišti.
Termín: 29. 4. – 1.5. 2011
Cena: 300 Kč

Prihlášku posielajte do 20. apríla.

Povinnosť úhrady zálohovej platby sa nevzťahuje na účastníkov zo SR, ktorí uhradia plnú cenu na mieste. Prihlášky posielajte na tscasd@tscasd.cz alebo na apolakova@tscasd.cz
Každý účastník si musí priniesť vlastný spacák a karimatku!

Na stiahnutie: Plagát
Na stiahnutie: Prihláška