Múzička Kežmarok 2014

foto-e_upraveneALELUJA:
Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.
Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou.
Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
ALELUJA (Žalm 150)  Čítaj ďalej…


Lepidlo 2011

Pozývame Vás na stretnutie oddielov klubu Pathfinder v Prešove v dňoch 21. – 22. máj 2011.

Je to akcia pre verejnosť a pre deti s možnosťou sa plne zapojiť do programu.

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte zatelefonovať alebo napísať:

Zdenko – 0905 855 709, stiskala@condornet.sk

Janko – 0907 929 836, yansolc@gmail.com

 

Pozvánka

Plagát


Muzikál Stretnutie svetov.


Spevácke zbory mesta Trenčín, univerzitný zbor a školský zbor Piaristického gymnázia v Trenčíne naštudovali muzikálové  hudobno-dramatické dielo Stretnutie svetov. Už od marca 2008 sa stretávalo okolo 70 spevákov z rôznych speváckych zborov mesta Trenčín, aby sa podieľali na tomto projekte. Najprv pracovali pod dohľadom svojich zborových dirigentov, Dr. Jozefa Vakoša, Martina Holubka a Petra Mihaľa, neskôr pod taktovkou zbormajsterky Mgr. Ivety Viskupovej, profesorky konzervatória v Bratislave. Koncom júna boli spevy naštudované už na takej úrovni, že mohlo byť nahrané CD, ktoré bude slúžiť ako produkt ponúkaný divákom. Jeden prázdninový týždeň teda speváci obetovali svoje dovolenky a voľné prázdninové dni a do neskorých večerných hodín pracovali na nahrávaní 17-tich piesni muzikálu. V septembri začali nácviky réžie, za prítomnosti režiséra SND v Bratislave, Mgr. Art. Romana Bajzíka, profesora liturgického spevu na bratislavskom konzervatóriu.

Láska k umeniu, no veríme, že v prvom rade láska k Bohu viedla všetkých účinkujúcich k obetavej a namáhavej práci na diele, ktoré odštartovalo svoju úspešnú premiéru 16. novembra 2008 v Trenčíne.

Hudobno-dramatické dielo Stretnutie svetov je príbeh alebo skôr dejiny hriechu. Smutné aj nádejné, strhujúce, očakávajúce. Lucifer bol krásny a dokonalý anjel. Jeho talent a schopnosti sa zdali nekonečné. Bol najvyšším anjelom v nebi až do chvíle, keď sa zahľadel na seba a v jeho mysli vznikla túžba: Vystúpim na výšiny oblakov. Budem podobný Najvyššiemu! Po vyvrhnutí z neba sa rozhodol šíriť vzburu do obývaného vesmíru. Jeho novým panstvom sa stala Zem. Krásna modrá planéta, na ktorej Boh realizoval úžasný plán lásky, harmónie a súladu, sa stala ohniskom dramatických udalostí, na ktoré sa sústredil celý vesmír. Niekto udrel falošný tón. Priniesol smrteľný vírus hriechu. Všetko sa pokazilo. Zdalo sa, že niet nádeje. A vtedy Boh odštartoval svoj „PLÁN B“. Na Zemi sa stretli dva svety – Svet dobra a Svet zla v urputnej bitke. Bojovalo sa na život a na smrť. Kto zvíťazí?

Všetko to – a ešte omnoho viac môžete na vlastné oči vidieť podfarbené úžasnou hudbou, spevmi, hereckými výkonmi, umocnené kostýmami z dielne Umeleckej školy v Trenčíne, svetlami a kulisami scénografa Juraja Kuchárika, choreografiou tanečníkov z Tanečnej školy v Trenčíne v jedinečnom diele STRETNUTIE SVETOV, hranom výlučne na trenčianskej scéne

19. DECEMBRA o 17:00

V Dome armády v Trenčíne

Pozvite svoje cirkevné zbory, zorganizujte si zájazd zborového spoločenstva do Trenčína, pretože SRETNUTIE SVETOV bude pre všetkých zúčastnených veľkým duchovným, kultúrnym aj umeleckým zážitkom, povzbudí Vašu vieru a istotu, že je tu Niekto, kto Vás má rád.

Cena vstupenky je 6 EUR