Konference CASD.


bratisl4_uprV sobotu 17.5. se v Bratislavě konala konference Česko – Slovenské únie. V zastoupení byli bratři a sestry z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Také někteří z našeho sboru se tohoto shromáždění zúčastnili. Název této konference byl „Zostaňte vo mne. Ježíš“. V první dopolední části byla sobotní škola a představení, které bylo určeno pro děti. V druhé dopolední části se představilo nové vedení únie v čele se znovu zvoleným předsedou, bratrem Mikulášem Pavlíkem. Kázáním posloužil bratr Artur Stele. Bylo na téma knihy Jana, 14. kapitoly a 6. verše: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.” Po polední přestávce následovalo představení projektů, které církev podporuje. Jako např. ADRA, INRI road, kaplani v nemocnicích, práce v komunitách aj. Závěrečné slovo měl předseda únie. Celý program doprovázely hudební přednesy.

bratisl3_upr