Rozlúčka s bratom Martinom Kapraľom


IMG_0317V sobotu 22.3.2014 sme sa lúčili s Martinom Kapraľom, ktorý bol vyslaný na mierovú misiu na ostrov Cyprus, kde bude slúžiť ako profesionálny vojak – zdravotník. Na misiu bol vyslaný na rok, s možnosťou po pol roku ju ukončiť. Prosili sme o jeho ochranu, aby ho Pán Boh viedol a posielal mu do cesty ľudí, ktorým by mohol rozprávať o Bohu. Zároveň sme prosili o vedenie pre jeho manželku Ellen, ktorá zostáva v Prešove. Martin sa symbolicky s nami rozlúčil vo svojej uniforme. Veríme, že sa s ním čoskoro stretneme a budeme si môcť vypočuť mnoho zážitkov, ktoré prežije. Novinky z jeho misie, ktoré nám sprostredkuje Ellen, budeme postupne zverejňovať.