ADRA: OTVÁRAME NOVÉ KOLO POMOCI ODÍDENCOM Z UKRAJINY

Українська версія нижче

OTVÁRAME NOVÉ KOLO POMOCI ODÍDENCOM Z UKRAJINY

Matky s deťmi vo veku do 15 rokov a seniori nad 65 rokov, ktorí majú dočasné útočisko na území SR sa teraz môžu zaregistrovať na našej stránke a získať potravinovú pomoc a hygienické prostriedky v Kto pomôže Ukrajine Aupark.

Pomoc vo forme oblečenia, obuvi a niektorých potrieb do domácnosti poskytujeme všetkým skupinám odídencov.

Registrácia otvorená na: http://adra.sk/kpuregistracia

POMOC PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH ODÍDENCOV

Odídencom so ZŤP 1. a 2. stupňa (podľa ukrajinskej legislatívy), poskytujeme materiálnu pomoc v rámci projektu pre zdravotne znevýhodnených. Registráciu do programu pomoci zdravotne znevýhodneným otvárame v utorok 11.4 na našej stránke: https://bit.ly/3oaBd15

POZOR! Pokiaľ sa rozhodnete zaregistrovať a získať pomoc pre znevýhodnených, nie je možné poberať aj materiálnu pomoc!

———————————————

УКР

ВІДКРИВАЄМО НОВИЙ РАУНД ДОПОМОГИ БІЖЕНЦЯМ З УКРАЇНИ

Матері з дітьми віком до 15 років та люди похилого віку старше 65 років, які мають тимчасовий притулок на території Словацької Республіки, відтепер можуть зареєструватися на нашому сайті та отримати продуктову допомогу та засоби гігієни в Kto pomôže Ukrajine Aupark.

Надаємо допомогу у вигляді одягу, взуття та деяких побутових товарів усім групам біженців.

Реєстрація відкрита за посиланням: https://bit.ly/3Kk8qOO

ДОПОМОГА ОСОБАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МЕДИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Надаємо матеріальну допомогу інвалідам 1-ї та 2-ї групи (згідно з українським законодавством). Реєстрація на програму допомоги інвалідам відкривається у вівторок 11.4 на нашому сайті: https://bit.ly/3oaBd15

УВАГА! Якщо ви обираєте матеріальну допомогу, отримати допомогу по інвалідності неможливо!

……

Projekt pomoci odídencom na Slovensku je financovaný zo zdrojov Japan Platform (ジャパン・プラットフォーム)国際協力NGO アドラ・ジャパン(ADRA Japan).