STRETNUTIE UKRAJINSKÝCH VERIACICH

Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa organizuje stretnutie ukrajinsky a rusky hovoriacich sestier a bratov v sobotu, dňa 3. decembra na Ferienčíkovej ulici č. 5 v Bratislave.

Všetci zboroví kazatelia ako aj starší zborov disponujú s potrebnými informáciami.

Priatelia, všetci ktorí čítate tieto riadky, máme aj na vás veľkú prosbu. Prosíme, spropagujte plánované stretnutie medzi vašimi ukrajinskými veriacimi. Celé to je organizované pre nich. Žiaľ v CIS (Cirkevný informačný systém) nemáme kontakty na bratov a sestry z Ukrajiny. Jedinou spojkou s nimi ste vy. Preto vás prosíme o pomoc.

Potrebujeme, aby sa prihlásili, pretože je nutné, na základe počtov, doriešiť stravu a podobne.Nemusia to byť iba členovia cirkvi, môžu to byť aj naši ubytovaní sympatizanti. Ďakujeme dopredu za pomoc.

Povedzte im o tomto stretnutí a pomôžte im s prihlásením načítaním QR kódu, alebo cez tento link:

https://forms.gle/t8Nv1z5SjEiGv4kD9