Konference CASD.

bratisl4_uprV sobotu 17.5. se v Bratislavě konala konference Česko – Slovenské únie. V zastoupení byli bratři a sestry z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Také někteří z našeho sboru se tohoto shromáždění zúčastnili. Čítaj ďalej…


Adventist Development and Relief Agency

ADRA

Je v súčasnosti jedna z vedúcich nevládnych humanitných organizácií vo svete.

Jej história siaha do roku 1956. V tomto období sa zameriavala hlavne na pomoc oblastiam postihnutým prírodnými katastrofami v Južnej Amerike a na Blízkom východe.

V polovici sedemdesiatych rokov začala zameriavať svoje aktivity okrem pomoci pri katastrofách aj na dlhodobé rozvojové programy.

V roku 1997 jej bol udelený štatút konzultanta pri OSN, ktorý jej dáva unikátnu príležitosť zasiahnuť svojim hlasom v medzinárodnom spoločenstve.

V súčasnosti má zastúpenie vo viac ako 120 krajinách sveta.

Medzi tieto krajiny patrí od roku 1992 aj Slovensko.

ADRA na Slovensku tu z právneho hľadiska pôsobí ako občianske združenie.

ADRA rapídne rozšírila svoju činnosť v mnohých krajinách a vo svojich programoch kladie dôraz na rozvoj spoločnosti, distribúciu potravín, inštitucionálny rozvoj a pokračujúcu pomoc pri katastrofách.

POSLANIE ADRY:

ODZRKADĽOVAŤ Boží charakter prostredníctvom humanitných a rozvojových aktivít.

AKTÍVNE PODPOROVAŤ spoločenstvá ľudí v núdzi  prostredníctvom rozvojových aktivít, ktoré sú plánované a realizované v spolupráci s nimi.

POSKYTNÚŤ pomoc v kritických a stresových situáciách a pracovať pre vytvorenie dlhodobých riešení pre postihnutých.

PRACOVAŤ spolu s núdznymi pri dosahovaní pozitívnej a udržateľnej zmeny v spoločenstvách.

BUDOVAŤ systémy ktoré rozvíjajú domáce schopnosti, vhodnú technológiu a zručnosti na všetkých úrovniach.

PODPORIŤ a rozšíriť rovnocenné zapojenie žien do procesu rozvoja.

PRESADZOVAŤ zapojenie spoločenstiev do starostlivosti a zodpovedného  zaobchádzania s prírodnými zdrojmi v ich životnom  prostredí.

ZABEZPEČIŤ pre všetky deti právo a možnosti na dosiahnutie plného potenciálu a zabezpečiť prežitie dieťaťa, aby mohlo daný potenciál dosiahnuť.

AKTIVITY ORGANIZÁCIE NA MEDZINÁRODNEJ BÁZE:

POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENIE

ADRA sa snaží eliminovať hlad a vyhladovanie. Nielen napĺňaním okamžitých potrieb,

ale aj prostredníctvom rozvojových programov s použitím modelu

udržateľného poľnohospodárstva, s ohľadom na budúcnosť.

PRIMÁRNE ZDRAVIE

Prostredníctvom zdravotných programov pre matky a deti ADRA chráni deti a matky pred smrťou a chorobami.

Umožňuje tak deťom dosiahnuť optimálny fyzický, duševný, citový a sociálny rozvoj.

Prevádzkuje programy

pre deti z ulice a vzdelávanie pre matky.

PRIPRAVENOSŤ A REAKCIA NA KATASTROFY

Či je katastrofa prírodná, alebo spôsobená človekom, ADRA je tam s jedlom, vodou, zdravotníckou starostlivosťou a inými zásobami.

ADRA ostáva aj po utíchnutí medialneho šialenstva, aby pomohla znovu vybudovať životy a nádej prostredníctvom obnovy a rozvoja.

ZÁKLADNÉ VZDELANIE

ADRA reaguje stavbou základných škôl a iniciovaním  programov gramotnosti pre dospelých, rovnako ako poľnohospodárskym a profesným vzdelávaním.

Takto učí ľudí zručnostiam,  s ktorými sa zvyšuje šanca zamestnať sa a byť

ekonomicky nezávislými.

„To, čo si strážiš pre seba, obyčajne stratíš.

To, čo rozdáš, zostane ti navždy.“


Biblia do mobilu

Ahoj všetci,  je to darček pre Vás, na tejto stránke www.biblephone.net nájdete biblie v 46 jazykoch.

Postup je jednoduchý otvor stránku choď úplne dole a modrými písmenami tam nájdeš biblie v rôznych jazykoch, klikni na to čo chceš stiahnuť rozbalí sa ti súbor klikni na súbor a ulož si ho do počítača, potom z PC káblom do mobilu a tam si ho rozbaľ. V slovenčine je k dispozícii roháčkov preklad a v češtine je ich asi 5 tak odporúčam ten čo ma v názve CEP je to česky ekumenicky preklad a je nádherne napísaný. Tak veľa Božieho požehnania z čítania Božieho slova v roku 2010.

P.S.: Dnes máme už kde čo v mobile tak prečo nie niečo užitočné, napr. BIBLIU. A tak sa môžeš učiť aj cudzí jazyk. Preklad v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, či hebrejčine, čínštine, a ďalších 38 jazykov.

„Nie na samom chlebe bude žiť človek, ale na každom slove ktoré vychádza z úst Božích.“ Mat.4,4
Pošli to, prosím, ďalej svojim priateľom, známym ale aj nepriateľom. Ďakujem, nech Vás Boh v tom požehná.