Aktuality

Biblické úlohy 4Q/2022: „VEČNÝ ŽIVOT”

Počas štvrtého štvrťroku 2022 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku  s názvom: “ VEČNÝ ŽIVOT“. Autorom  biblických úloh je Alberto R. Timm, ktorý je zástupcom riaditeľa Inštitútu Ellen Whiteovej, členom Výboru biblického výskumného inštitútu (BRICOM) a Výboru Geovedného výskumného inštitútu (GRICOM). Predtým pôsobil ako prezident Latin-American Adventist Theological Seminary (LATS).

Na stránke Oddelenia sobotnej školy sú každý týždeň vyvesované video dokumenty – Bible pro dnešek, kde pozvaní hostia, diskutujú nad každou z 13 biblických úloh aktuálneho štvrťroku.

Materiály k spoločnému štúdiu pripravuje Oddelenie sobotnej školy. Na jej stránke je možné nájsť aj niektoré pomocné materiály k predmetnej biblickej úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlohy v tlačenej forme objednať u svojich zborových traktátnikov. Elektronická verzia celej biblickej úlohy v PDF je ku stiahnutiu po načítaní pripojeného QR kódu, alebo na doleuvedených odkazoch:

BU 4Q 2022 SK web

https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2022/08/BU-4Q_2022-SK-web.pdf