Bohoslužby

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

09:30 – 10:30 –  Štúdium Biblie –  Sobotná škola detí, mládeže, dospelých

11:00 – kázanie Božieho Slova