Rôzne

  • STRETNUTIE UKRAJINSKÝCH VERIACICH

    Slovenské združenie Cirkvi adventistov siedmeho dňa organizuje stretnutie ukrajinsky a rusky hovoriacich sestier a bratov v sobotu, dňa 3. decembra na Ferienčíkovej ulici č. 5 v Bratislave. Všetci zboroví kazatelia ako aj starší zborov disponujú s potrebnými informáciami. Priatelia, všetci ktorí čítate tieto riadky, máme aj na vás veľkú prosbu. Prosíme, spropagujte plánované stretnutie medzi vašimi ukrajinskými veriacimi. Celé to je organizované pre nich. Žiaľ v CIS (Cirkevný informačný systém) nemáme kontakty na bratov a sestry z Ukrajiny. Jedinou spojkou s nimi ste vy. Preto vás prosíme o pomoc. Potrebujeme, aby sa prihlásili, pretože je nutné, na základe počtov, doriešiť stravu a podobne.Nemusia to byť iba členovia cirkvi, môžu to byť aj…